Måleraflæsning

Måleraflæsning
Aflæsning af vandmåler skal ske hvert år den 31. december og indberetningen skal ske senest den 10. januar.

Ønsker du at modtage dit aflæsningskort via mail, bedes du sende din mailadresse til forsyningen@forsyningen.com.

Modtager du dit aflæsningskort med posten, kan du indberette aflæsningen på en af følgende måder:

Husk at angive alle cifre (også 0) undtagen decimaler (røde tal).

Ved forsinket indberetning, pålægger forsyningen den næste opkrævning et gebyr jfr. det gældende takstblad, som ses på www.forsyningen.com/vand/priser.

Aflæsning ved målerskift
Når måleren skiftes får både Forsyningen og forbrugeren en kopi af målerskiftsbilaget med aflæsningen af den nedtagne måler.
Er der foretaget målerskift, indberet målernummer fra det fremsendte aflæsningkort, men aflæsning fra ny måler.

Er måleren i stykker?
Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved din måler, beder vi dig venligst kontakte os.
Din vandmåler kan for eksempel være gået i stå, være utæt eller andet, der har betydning for afregning af dit forbrug. Hvis du lige har fået skiftet vandmåleren, er det dog normalt, at der er vand i måleren, der hvor man aflæser.

Er forbruget for højt?
Er dit forbrug usædvanligt højt, kan det tyde på et ledningsbrud i huset, en utæt vandhane eller et toilet, der løber. Tjek om vandmåleren bevæger sig, når der ikke bliver brugt vand i huset.
Et normalt vandforbrug på landsplan ligger på ca. 40m3 pr. person i husholdninger. Vi skønner at forbruget ligger på ca. 45 m3 pr. person om året i vores forsyningsområde.