Vandet bliver dyrere i år (Allerød)

18. april 2016

Allerød Spildevand får i 2016 nogle ekstraordinært store meromkostninger. Desværre er de store meromkostninger ikke engangsbetalinger, men omkostninger, der også vil være der i fremtiden. Skat har nemlig underkendt de fastsatte værdier for vand- og spildevandsselskaber rundt om i landet, herunder for Allerød Spildevand. Det betyder, at selskaberne skal betale selskabsskat, idet selskaberne med Skats noget lavere afskrivningsniveau teknisk set har et overskud. Det er ikke noget, selskaberne kan ændre på, idet selskabernes værdiansættelser er fastlagt af en anden statslig myndighed, nemlig Forsyningssekretariatet. For Allerød Spildevand svarer skattebetalingen til en prisstigning på 5,00 kr. pr. m3 i 2016.
I kroner og ører stiger taksten for spildevand i 2016 til 46,94 kr. pr. m3 mod 40,69 kr. i 2015.

Se taksterne her.