Vandet bliver dyrere i år (Rudersdal)

14. april 2016

Renoveringer på spildevandsområdet gør, at en husstand i Rudersdal skal betale mere for vand og spildevand i 2016.

Baggrunden for stigningen er et øget behov for investeringer på området, der går fra 33,6 mio. kr. i 2015 til 55 mio. kr. i 2016. Formanden for Rudersdal Forsyning Erik Mollerup siger om takststigningen:

- Taksterne for vand og spildevand stiger i 2016, fordi vi ønsker at investere i et renere vandmiljø i kommunen - og ikke mindst fordi kloakkerne har nået en alder, hvor det er bydende nødvendigt med renovering, siger Erik Mollerup.

Samlet stigning på 7,5 procent

I kroner og ører stiger taksten for vand fra 17,72 kr. pr. m3 inkl. moms og statsafgift i 2015 til 17,94 kr. i 2016. Taksten for spildevand i 2016 er på 33,15 kr. pr. m3 mod 29,80 kr. i 2015. Rudersdal Forsyning A/S havde oprindeligt lagt op til en større takststigning, men har senere besluttet at lægge et loft over, hvor meget priserne samlet kan stige for henholdsvis vand og spildevand. Den samlede udgift for borgeren til vand og spildevand stiger dermed fra 47,52 kr. pr. m3 til 51,09 kr. pr. m3, svarende til 7,5 procent.

- Vi overholder det prisloft, som er fastlagt af staten, men desværre er det ikke slut med takststigningerne i 2016. Vi forventer faktisk en tilsvarende stigning i 2017, siger Erik Mollerup.

Vil investere massivt

- Vi undgår ikke takststigninger her, for vi har brug for at investere massivt i området. Vi har ganske enkelte store udgifter i disse år både til kloakledninger og til klimatilpasning i form af sikring mod jævnlige oversvømmelser og færre overløb af spildevand til vores søer og vandløb, siger Court Møller.

Efter Rudersdal Forsyning A/S blev udskilt i et selvstændigt selskab, er det kommunalbestyrelsen, som skal godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven. Takststigningerne blev onsdag i sidste uge godkendt i Miljø- og Teknikudvalget.

Se samme artikel på Rudersdal Kommunes hjemmeside her.

Se taksterne her.