Ledningsoplysninger

Du kan kontakte os, hvis du har brug for ledningsoplysninger eller kort vedrørende ledninger ejet af Forsyningen Allerød Rudersdal.

For ledninger på privat grund i Rudersdal Kommune kontakt BYPLAN. Forsyningen Allerød Ruderdal har i et vist omfang også over tegninger over private ledninger.

Gravearbejde - virksomhed
Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER, inden gravarbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger. En graveforespørgsel i LER afløser ikke den almindelige forundersøgelsespligt. Man skal altid tænke sig om og overveje om der er kan være andre oplysninger som man skal inddrage forud for gravearbejdet. Husk at stikledninger sjældent er indtegnet på de ledningsplaner man får tilsendt. Mange stikledninger ejes af ejendommens ejer og ikke af forsyningsselskabet. Graver man på private områder, skal man derfor altid spørge lodsejer om der er uoplyste stikledninger.

Gravearbejde – privatperson
Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet hos Rudersdal Forsyning senest 5 arbejdsdage, før du begynder gravearbejdet. Alle ledningsoplysninger er gratis for private.
Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde. Private har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

Hvad er LER?
LER – LedningsEjerRegistret – indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund, samt hvor ledningerne ligger. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ledningsejere skal i LER registrere arealer, hvor de har ledninger. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger. Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

Hvor nøjagtig er placeringen af vores ledninger?
Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering.

Du kan hos Forsyningen Allerød Rudersdal få supplerende oplysninger om normale nedlægningsdybder og nøjagtigheden af placering.

Hvor skal jeg søge gravetilladelse?
Hvis du skal grave i offentlig vej/areal, skal du søge om tilladelse her (gælder også private fællesvej).